Cięcie blachodachówki

Cięcie arkuszy blachy płaskiej jak i blachodachówki powinno odbywać się z użyciem odpowiedniego sprzętu: nożyc ręcznych bądź nożyc wibracyjnych (niblerów). Narzędzia takie nie wydzielają podczas cięcia wysokiej temperatury. Stosowanie narzędzi wywołujących efekt termiczny – nagły wzrost temperatury (np. szlifierka kątowa), powoduje zmianę struktury blachy i wytopienie cynkowej warstwy ochronnej na szerokości 3-4 mm od linii cięcia. Uniemożliwia to samoregenerację tej warstwy i skutkuje przerdzewieniem blachy w miejscu cięcia.

Konserwacja pomontażowa

Ewentualne uszkodzenia mechaniczne powłoki lakierniczej pokrycia dachowego (zarysowania), które nastąpiły podczas montażu, po odtłuszczeniu muszą być bezwzględnie zabezpieczone przez firmę dekarską lakierem zaprawkowym, który dostępny jest w firmie Glinmet.

Przechowywanie

Blacha dachowa oraz wyroby pochodne powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, zacienionych i przewiewnych, aby uniemożliwić kondensację pary wodnej na arkuszach (skraplanie). Blacha dachowa składowana dłużej niż 2 tygodnie powinna być ułożona w sztapel i każdy arkusz powinien być oddzielony od siebie np. styropianem aby zapewnić mu swobodny przepływ powietrza. Stosując się do powyższych zaleceń, zapobiegamy wystąpieniu białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych oraz uszkodzeń powłoki poliestrowej na blachach powlekanych.

Transport oraz przenoszenie arkuszy blachodachówki

Transport powinien odbywać się na samochodach bądź dłużycach dostosowanych do transportu długich arkuszy blachodachówki. Arkusze powinny być zabezpieczone pasami transportowymi, a pomiędzy pasem a blachą powinna znajdować się tkanina zapobiegająca wytarciu powłoki lakierniczej. Szczególną ostrożność powinniśmy zachować przy ręcznym rozładunku, aby nie przesuwać arkuszy jeden po drugim Może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakierniczej. Transport ręczny powinien odbywać się w pozycji pionowej arkusza aby uniknąć przegięć blachodachówki oraz powinien być podparty przez osoby przenoszące co ok. 2 metry.

Sposób poruszanie się po połaci dachowej

Jeżeli jest to konieczne, to podczas montażu blachodachówki należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe stawianie stopy, chodząc po arkuszach blachy. Należy stosować buty z miękką podeszwą. Podczas montażu zaleca się stawianie stopy w dolnej części arkusza, w miejscu, gdzie jest montowana łata, tak aby nie spowodować uszkodzeń arkuszy.